Eko postanowienia – czy to się może udać?

Eko postanowienia – czy to się może udać?

Eko postanowienia – czy to się może udać?

Nowy rok przyniósł za sobą nie tylko zmianę daty, ale też nowe inspiracje i postanowienia. Szczególnie w tych pierwszych dniach wiele osób wypłynie na wody zaplanowanych wcześniej przemian – zmiany sposobu patrzenia na świat, otoczenia oraz nas samych, a wśród gamy powstałych pomysłów, na horyzoncie zauważyć można też i te z myślą o środowisku – Eko postanowienia.

Decyzja o działaniu zgodnie z zasadami ekologii stała się powszechnym postanowieniem, które głównym zainteresowanym wyznacza ścieżki pozytywne dla środowiska.  Zazwyczaj w początkowych dniach wdrażania planu w życie, widać staranne przestrzeganie nowych zasad. Niestety wraz z upływem czasu nasze Eko postanowienia, zamiast się zbliżać, oddalają się, a trwający jeszcze nie tak dawno entuzjazm, wobec ekologicznego trybu życia, wygasa.

Co zatem sprawia, że zmiana naszych codziennych nawyków na te bardziej przyjazne naturze, staje się z czasem trudniejsza?

Eko postanowienia

Być Eko, a się nie narobić…

Pierwszym i jednym z istotniejszych punktów, który wpływa na nasze codzienne czynności, są zakorzenione w nas przyzwyczajenia.  Przyzwyczailiśmy się do wyrzucania wszelkiego typu odpadów do jednego pojemnika, ponieważ tak jest zdecydowanie szybciej i wygodniej. Przez większość życia nikt nie zwracał nam uwagi na to, że podczas mycia zębów woda w kranie odkręcona jest cały czas, albo że wyrzucanie pełnych i wciąż dobrych potraw można zastąpić przekazaniem ich komuś innemu. Z każdym dniem wykonywanie konkretnej czynności w dany sposób stało się dla nas nawykiem, który później trudno jest zmienić. Dlaczego? Ponieważ wymaga to od nas nie tylko skupienia, ale zmiany myślenia i funkcjonowania – akcji i reakcji. Dawne nawyki nagle mają zostać zastąpione przez nowe, mniej wygodne, bardziej wymagające i precyzyjne czynności: zamiast wyrzucić plastikową butelkę do pojemnika, w którym znajdują się już obierki, puszki i inne zróżnicowane odpady, musimy rozdzielić ją do osobnego kontenera. A gdy konieczność powtórzenia tego typu procesów staje się rzeczywista, ochota do utrzymania zaangażowania słabnie. W efekcie wybierane jest to co wygodniejsze, a nie to, co lepsze dla świata.

Eko postanowienia

Eko = drogo?

Choć z każdej strony świata widać i słychać nawoływanie do przejścia na bardziej ekologiczny tryb życia, to ceny produktów z Eko oznaczeniami, wciąż nie zachęcają do masowego przechodzenia na bardziej ekologiczny i zrównoważony tryb życia. Kwestie finansowe są istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje.  Produkty z Eko oznaczeniami często są znacznie droższe w porównaniu do ich standardowych odpowiedników. Dodatkowo produkty ekologiczne nie są wszędzie dostępne, a ograniczona dostępność wpływa negatywnie na ich powszechność na rynku. Dlatego też, choć ludzie mogą być zmotywowani do tego, by wybierać Eko propozycje, to w sytuacji, gdzie produkty te, ani nie są przystępne finansowo, ani też łatwo dostępne, to proces ten staje się automatycznie utrudniony, a chęci obniżone. Tak więc pomimo rosnącej świadomości ekologicznej, ceny i dostępność produktów Eko są realnymi przeszkodami hamującymi powszechne przyjęcie zrównoważonych alternatyw konsumenckich, mających pozytywny wpływ na środowisko.

Eko postanowienia

Chcę dużo i szybko

O tym jak konsumpcjonizm wpływa na sferę ekologicznego trybu życia wspominaliśmy wielokrotnie w naszych poprzednich artykułach. Mimo zwracania na to uwagi od dawna, wciąż zauważalne jest nastawienie na „dużo i szybko”, a nie na „tylko to, co potrzebne”. Społeczne normy i presja często sprzyjają konsumpcjonizmowi. Ludzie są skłonni kupować nowe produkty, nawet jeśli nie są one niezbędne, z powodu presji społecznej i wpływu reklam. To prowadzi do nadmiernej produkcji, zużycia zasobów naturalnych i generowania odpadów.

Wprowadzenie innych nawyków nie tylko wymaga od nas zmian fizycznych, ale i w sposobie myślenia – a to często najtrudniejszy krok. Gdy jednak się go pokona, skutki tego czynu mogą byś z czasem zachwycające, nie tylko dla nas, ale i dla całego świata.

Odwiedź nas!

Ostatnie artykuły:

Poprzedni artykuł: