Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Czym właściwie jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym – circular economy, to pomysł na zamknięcie obiegu produktów, poprzez wykorzystanie odpadów z jednego procesu, jako surowców dla innego. Oznacza to powtórne wykorzystanie wielu produktów, zamiast marnowania ich potencjału i utylizowania ich. Na naszej planecie można zauważyć wiele obiegów zamkniętych, takich jak np. obieg wody, które są wzorem dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Musimy sobie uświadomić, że pewne zasoby na ziemi również są skończone i nie możemy dalej eksploatować naszej planety w tak obciążający dla niej sposób. 

gospodarka o obiegu zamkniętym

Obecnie konsumpcyjny tryb życia ludzi i brak refleksji przy podejmowaniu decyzji zakupowych doprowadził do liniowego modelu gospodarki surowcowej, w którym pozyskujemy ogromną ilość surowców, a następnie produkujemy z nich przedmioty, które po zużyciu wyrzucamy. Właśnie dlatego musimy postawić na nowy model, który wykorzysta tak często wspominany przez nas recykling, jako szansę na zminimalizowanie odpadów i przetwarzanie surowców tak długo jak tylko są w stanie zachować właściwości użytkowe. 

Recykling, a może coś jeszcze lepszego?

Pojęciem uważanym często za lepsze niż recykling, również związanym z circular economy jest „cradle-to-cradle”. Jest to projektowanie przedmiotów tak, żeby po zużyciu zostały wykorzystane w inny sposób. Sprzyja to rozwojowi innowacji, ponieważ zamiast w odpowiedni sposób utylizować przedmioty, jesteśmy w stanie już na starcie znaleźć dla nich przeznaczenie na czas, gdy utracą swoje pierwotne właściwości i „wycisnąć” z nich maksimum użyteczności. Oznacza to również, że zwiększa się jakość produktu, który jest projektowany z zamysłem długiego cyklu życia. Przykładem takiego produktu jest, stworzona przez Michaela Braungarta – jednego z ojców pojęcia cradle-to-cradle, tkanina na fotele w pociągach, która po zużyciu stanie się kompostem. 

gospodarka o obiegu zamkniętym

Warto obserwować, reagować i działać

Często wspominamy, że mimo wszystko największy wpływ na środowisku mają duże firmy i organizacje. Jak zatem wymóc na nich działanie w gospodarce o obiegu zamkniętym? W tym kierunku działa Unia Europejska, która obrała sobie za cel przejście na model GOZ. Działania UE na rzecz zmian w zakresie GOZ to m.in. określenie wymogów w zakresie ekoprojektowania sprzętów elektronicznych, aby wydłużyć ich cykl życia oraz ułatwić ich naprawę. Od 2015 roku UE przyjmuje plany działania dotyczące GOZ. W strategii z 2019 roku, do 2050 roku gospodarka wspólnoty ma „stać się neutralna dla klimatu, zasobooszczędna i cyrkularna”.

Zapraszamy Was do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych.

Odwiedź nas!