Kryzys klimatyczny, czyli jak Ziemia przekazuje nam, że trzeba jej pomóc.

Kryzys klimatyczny, czyli jak Ziemia przekazuje nam, że trzeba jej pomóc.

Rok 2023 przyniósł ze sobą kolejne niepokojące sygnały dotyczące zmian klimatycznych na całym świecie. Coraz częściej jesteśmy świadkami skrajnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, susze, huragany i pożary, które mają tragiczny wpływ nie tylko na środowisko i gospodarkę, ale też na społeczeństwo. To właśnie w bieżącym roku mogliśmy obserwować ekstremalne zmiany zachodzące w środowisku, np. na Antarktydzie:

W lutym lodu morskiego na Antarktydzie jest najmniej, jednak tegoroczny luty pobił niechlubny rekord. Nie stopniało aż tyle lodu od początku pomiarów, czyli od 45 lat. Oszacowano, że powierzchnia zmniejszyła się 2,6 miliona kilometrów kwadratowych¹.

Kryzys klimatyczny

Kryzys pogodowy

Obserwujemy wzrost skrajnych zjawisk pogodowych na całym świecie. Powodzie nawiedzają regiony, które wcześniej nie były nimi dotknięte, powodując ogromne straty materialne, a także społeczne. Susze pustoszą obszary rolnicze, zagrażając globalnej produkcji żywności. Liczba huraganów, a także ich intensywność, osiągają rekordowe poziomy, zagrażając przybrzeżnej infrastrukturze.

W minionym roku kilkaset stacji meteorologicznych odnotowało rekordowe wzrosty temperatur, ustanawiając rok 2022 jednym z najcieplejszych w historii. Tymczasem bieżący rok, to czas, w którym temperaturowy wzrost wciąż się utrzymuje, a najnowsze raporty wskazują, że w ciągu trzech najbliższych dekad częstotliwość występowania załamań pogodowych może się znacznie nasilić². To właśnie w tym roku byliśmy świadkami, jak w ciągu kilku dni temperatura w Zermacie, spadła z 31 stopni do -1!

Kryzys klimatyczny

W minionym roku kilkaset stacji meteorologicznych odnotowało rekordowe wzrosty temperatur, ustanawiając rok 2022 jednym z najcieplejszych w historii. Tymczasem bieżący rok, to czas, w którym temperaturowy wzrost wciąż się utrzymuje, a najnowsze raporty wskazują, że w ciągu trzech najbliższych dekad częstotliwość występowania załamań pogodowych może się znacznie nasilić². To właśnie w tym roku byliśmy świadkami, jak w ciągu kilku dni temperatura w Zermacie, spadła z 31 stopni do -1!

Kryzys klimatyczny

Oczywiście znajdą się i tacy, którzy głośno będą twierdzić, że skutki zmiany klimatu nie są aż tak dotkliwe, a przypływ gorąca, to prezent od natury. Warto zaznaczyć, że myślenie w ten sposób jest całkowicie błędne, ponieważ napływające fale ciepła nie są niczym, co związane byłoby z naturalną przemianą środowiska.

Kryzys klimatyczny

Kryzys klimatyczny a zagrożenie dla bioróżnorodności

Kryzys klimatyczny ma poważny wpływ na bioróżnorodność naszej planety. Ekosystemy na całym świecie są narażone na degradację, a niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem. Wzrost temperatury oraz zmiany warunków wilgotności wpływają na migracje zwierząt i roślin, co może spowodować nieodwracalne zmiany w składzie gatunkowym różnych obszarów. Trwający kryzys wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość – ostrzega Greenpeace:

Ocean się nagrzewa, podnosi się jego poziom i zmienia się jego chemia. Dla ludzi i dzikiej przyrody kryzys klimatyczny to kryzys oceaniczny, a my już powoli gotujemy się w gorącej wodzie… Ocean nie jest czymś dalekim i zbędnym. Jest źródłem utrzymania dla milionów ludzi, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i daje tlen, którym oddycha każdy i każda z nas na tej niebieskiej planecie.³

Kryzys klimatyczny

Kryzys klimatyczny a wpływ na ludzkość

Nauka nie pozostawia wątpliwości: obecny kryzys klimatyczny zagraża przyszłości planety. Wzrost średniej globalnej temperatury o ponad 1,5°C oznacza podniesienie poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, wyginięcie wielu gatunków i zniknięcie naturalnych siedlisk, jak również niedobór żywności i wzrost ubóstwa milionów ludzi na całym świecie. Kryzys klimatyczny ma poważne konsekwencje dla światowej gospodarki. Zjawiska takie jak powodzie, susze i ekstremalne burze powodują straty w sektorze rolniczym, energetycznym i infrastrukturalnym. Ponadto, rosnące koszty adaptacji do zmian klimatycznych oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych stawiają przed wieloma krajami i przedsiębiorstwami wyzwania finansowe.

Kryzys klimatyczny

Działania konieczne w obliczu kryzysu

Aby zmniejszyć skutki kryzysu klimatycznego, niezbędne są zdecydowane i pilne działania na wszystkich poziomach społeczeństwa. Państwa muszą zwiększyć inwestycje w energie odnawialne, promować efektywność energetyczną oraz podejmować środki mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, konieczne jest wspieranie badań naukowych nad zmianami klimatycznymi oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

Kryzys klimatyczny w 2023 roku stanowi alarmujący sygnał dla ludzkości. Dlatego też działania podejmowane na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym są kluczowe dla ograniczenia skutków kryzysu i przekształcenia naszej planety w bardziej zrównoważone i odporniejsze środowisko dla przyszłych pokoleń.


¹ https://www.instagram.com/p/Cw5RSr9I-lP/?img_index=3

² Justyna Diaków, Do 2050 roku poziom mórz i oceanów wzrośnie o 30 centymetrów, źródło: https://www.instagram.com/pani.geolog/

³ Greenpeace Polska, źródło: https://www.greenpeace.org/poland/raporty/4260/kryzys-klimatyczny-to-kryzys-morz-i-oceanow-raport-greenpeace-wzywa-do-pilnej-globalnej-reakcji-politycznej-na-katastrofalne-zmiany-w-morzach-i-oceanach/

Odwiedź nas!

Ostatnie artykuły:

Poprzedni artykuł: