Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii - nowy cykl na naszym blogu!

Dzisiejszym postem chcielibyśmy rozpocząć cykl wpisów o odnawialnych źródłach energii. Będziemy zagłębiać się w to jak poszczególne OZE działają, jaka jest ich dostępność, popularność, efektywność, koszt oraz ich wpływ na środowisko.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii (w skrócie OZE) są to takie źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje ich długotrwałego niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane1. Do OZE zaliczamy słońce, wiatr, wodę, biomasę, biogaz, biopłyny, biopaliwa, a także energię jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym czy energię geotermalną. Jak możemy zauważyć odnawialnych źródeł energii jest całkiem sporo, dlaczego więc nie są one tak popularne jak konwencjonalne źródła energii?

Odnawialne źródła energii

Po pierwsze – koszty

Według REN21 2, w 2019r. odnawialne źródła energii stanowiły 17,7% energii wytwarzanej na świecie (uwzględniając tradycyjne spalanie drewna i biomasy). To bardzo mało, a zważając na zanieczyszczenie środowiska oraz na fakt, że masowo eksploatujemy naszą planetę ze źródeł nieodnawialnych, musimy zauważyć narastającą potrzebę inwestycji w OZE. Dlaczego zatem odnawialne źródła są nadal tak słabo wykorzystywane? Odpowiedzi należy szukać, jak zazwyczaj w takich przypadkach, w kosztach, które wiążą się z przekształcaniem energetyki i inwestycjami w nowe źródła. Pomimo gwałtownego wzrostu popularności OZE w XXI w., głównie za sprawą dotacji państwowych w ich pozyskiwanie, nadal obecna ilość pozyskiwanej w ten sposób energii to za mało, aby zaspokoić potrzeby na świecie. Przeciwnicy transformacji energetycznej zwracają również uwagę na wysokie koszty inwestycji, niestabilność produkowanej energii czy nieznane nam jeszcze skutki ekologiczne. Według nich OZE nie są w stanie zastąpić nieodnawialnych źródeł energii, np. węgla.

Odnawialne źródła energii

Jak to wygląda u nas?

Polska w 2005r. zobowiązała się do zakupu energii z OZE oraz założyła sobie wtedy cele wzrostu udziału energii z OZE do 10,4% w 2010r. z 2,65% w roku 2003. W 2012r. Polska podjęła znaczące kroki i rozpoczęła dyskusję nad trzecią wersją prawa o OZE, która byłaby zgodna z polityką UE w tym zakresie. Weszła ona w życie w 2015r. Od tego czasu Polska stale aktywnie dostosowuje prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej w 2019r. były biopaliwa stałe (65,56%), a na drugim miejscu do pozyskiwania energii najbardziej wykorzystujemy wiatr (13,72%). Jest to ogromna przepaść, zważając na to, że jednak do pozyskania biopaliw stałych wykorzystujemy wycięte drzewa, co może budzić wątpliwości w kwestiach ochrony środowiska.
W temat będziemy zagłębiać się w kolejnych postach, odpowiemy na pytanie czy na pewno energia jądrowa jest tak niebezpieczna jak wielu z nas słyszało i czy biopaliwa stałe powinniśmy zaliczać do OZE. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego bloga!

¹ https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odnawialne-zrodla-energii

² https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf

Zapraszamy Was do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych.

Odwiedź nas!