Porzucone zwierzęta – czyli o ludzkim braku empatii

Porzucone zwierzęta – czyli o ludzkim braku empatii

Porzucone zwierzęta – czyli o ludzkim braku empatii

We współczesnym świecie, gdy z jednej strony obserwować można wzrost świadomości wobec postępujących problemów ekologicznych, a także większe zaangażowanie w ich redukcję, z drugiej strony człowiek na każdym kroku pokazuje, że życie w zgodzie z naturą jest dla niektórych niewykonalne. To właśnie człowiek wciąż doprowadza do tego, że zarówno w głębi lasów, jak i przy ruchliwych drogach można napotkać smutną prawdę ludzkiego czynu – porzucone zwierzęta.

Porzucone zwierzęta

Tragiczne znaleziska

„Znalazła karton, z którego wydobywało się kwilenie maluchów”, „Porzucone tuż przy rzece”, „Znalezisko w worku” … Podane tytuły to zaledwie namiastka nagłówków artykułów, w których można przeczytać o znalezieniu porzuconych zwierząt.  

Porzucone zwierzęta to nie tylko zjawisko podlegające pod tematykę ochrony środowiska. To przede wszystkim kwestia etyki i moralności pełnionych czynów. Zwierzę nie jest zabawką, którą można wyrzucić, gdy się znudzi lub przedmiotem, którego można się pozbyć, gdy zacznie sprawiać problem. 

Porzucone zwierzęta

Porzucone zwierzęta to nie tylko zjawisko podlegające pod tematykę ochrony środowiska. To przede wszystkim kwestia etyki i moralności pełnionych czynów. Zwierzę nie jest zabawką, którą można wyrzucić, gdy się znudzi lub przedmiotem, którego można się pozbyć, gdy zacznie sprawiać problem. 

Porzucone zwierzęta

Zwierzęta to żywe istoty, które czują tak samo, jak my, odbierają wszystko podobnie do nas. Pozostawione same sobie są zdezorientowane, nie wiedzą, co się dzieje, często są śmiertelnie przerażone. Porzucone otwartych przestrzeniach stają się ofiarami ludzkiej bezmyślności i całkowitego braku odpowiedzialności tego, kto wcześniej sprawował nad nimi „opiekę”.

Przywiązane do drzewa zwierzę, nie dość, że nie ma możliwości powrotu do „domu”, nie może zdobyć pożywienia, a warunki, w których zostało pozostawione, często narażają je także na poniesienie dotkliwych obrażeń. W efekcie zwierzę skazane jest na powolną śmierć. Co więcej, porzucenie zwierzęcia w lesie, przy drodze, rzece, czy w jakimkolwiek innym miejscu, poprzez przywiązanie go sznurem do pnia, umieszczenie w kartonie, worku itd., jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa.

Porzucone zwierzęta

Prawo a porzucone zwierzęta

Nie ma prawa, które zezwalałoby na zwrócenie udomowionego zwierzęcia naturze. Niezależnie od tego, jaki powód wykonania okrutnego czynu poda sprawca, w świetle polskiego prawa porzucanie zwierząt jest równoznaczne ze znęcaniem się nad nimi.

Niestety sama kwestia prawna nie jest oczywista. O ile często wspomina się o karach dla tych, którzy znęcają się nad zwierzętami poprzez użycie w ich kierunku przemocy, o tyle świadomość, że pozostawienie zwierzęcia samemu sobie w kompletnie nieprzystosowanych do tego warunkach również podlega pod kwestie postępowania karnego, nie jest już tak oczywista.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności (…) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje (…)

art. 6 ust. 2 pkt 11 – ustawa o ochronie zwierząt

Wyrzucanie zwierząt

Porzucone zwierzęta to zjawisko, które szczególnie zauważalne staje się w okresie wakacyjnym. To wtedy schroniska alarmują o wzrastającej w zatrważającym tempie liczbie podopiecznych.

Niestety wielu zwierzętom nie udaje się dożyć czasu, w którym znajdą się pod opieką kompetentnych osób. Dlatego też niezwykle ważna jest zmiana świadomości społeczeństwa wobec traktowania zwierząt.

Porzucanie futrzastych przyjaciół nie jest wyjściem z sytuacji. Jeżeli nie możesz zapewnić dalszej opieki pupilowi, zgłoś się do odpowiednich placówek lub napisz ogłoszenie, w którym poinformujesz o chęci oddania zwierząt. Na pewno znajdzie się ktoś, kto zechce pomóc mniejszym przyjaciołom. Dróg do zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej opieki jest wiele, ale pozostawianie ich na pastwę losu nie jest jedną z nich.

Odwiedź nas!

Ostatnie artykuły:

Poprzedni artykuł: