Przedłużone lato czy światowy problem klimatyczny?

Przedłużone lato czy światowy problem klimatyczny?

Zdecydowanie w bieżącym roku ochłodzenie nie spieszy się z pukaniem do drzwi. Jednak czy brak konieczności narzucenia na siebie grubszego odzienia, rzeczywiście jest powodem do radości? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie, utrzymująca się wysoka temperatura, mimo iście jesiennego Października, to nic innego, jak skutki globalnego ocieplenia – jednego z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku.

Wraz z rosnącą liczbą raportów naukowych i obserwacji terenowych, nie ma wątpliwości, że zmiany klimatyczne mają realny i negatywny wpływ na naszą planetę. Niemniej zagadnienie, mimo zajmowania nagłówków od wielu lat, wciąż jest silnie bagatelizowane. Dlaczego? Otóż okazuje się, że ignorowanie sygnałów, które od lat wysyła nam nasza planeta, wynika często z braku dostatecznej wiedzy na temat tego, czym właściwie jest i skąd bierze się globalne ocieplenie. Dlatego też w poniższym artykule chcielibyśmy przybliżyć zarówno sam termin, jak i skutki wspominanego zjawiska.

globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie: co to takiego?

Globalne ocieplenie dotyczy wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. Głównymi czynnikami są: emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) oraz substancje podobne, które zatrzymują ciepło w atmosferze.

Sam termin mylony jest często z pojęciem efektu cieplarnianego, co spowodowane jest tym, że oba zjawiska są skutkami działania gazów cieplarnianych. Zasadnicza różnica polega na tym, że globalne ocieplenie wywołane jest działalnością człowieka i prowadzi do poważnych konsekwencji, m.in. zmianami klimatu niebezpiecznymi dla istnienia gatunków na Ziemi, a efekt cieplarniany warunkuje życie na Ziemi i jest wynikiem naturalnych procesów.

Przyczyny globalnego ocieplenia

globalne ocieplenie

Spalanie paliw

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do globalnego ocieplenia jest spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. Proces ten uwalnia duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, powodując tym samym jej zatruwanie.

globalne ocieplenie

Wylesianie i zmiany w użytkowaniu gleby

Wylesianie, aby zrobić miejsce dla rolnictwa, urbanizacji czy innych form działalności ludzkiej, prowadzi do uwolnienia ogromnych ilości CO2, które były wcześniej zmagazynowane w drzewach. Ponadto, zmiany w sposobie użytkowania gleby mogą powodować uwolnienie innych gazów cieplarnianych, np. metanu.

globalne ocieplenie

Procesy przemysłowe i rolnictwo

Przemysł, zwłaszcza ten oparty na chemicznych procesach produkcji, może być źródłem emisji różnych gazów cieplarnianych. Dodatkowo, w rolnictwie stosuje się nawozy i metody uprawy, które również wpływają na emisje gazów cieplarnianych.

Konsekwencje globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie prowadzi do zmian w układzie klimatycznym. Obserwuje się wzrost temperatury powierzchniowej, co też ma wpływ na wzorce opadów, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz rozkład sezonowy. Oprócz tego wzrost temperatury przyczynia się do topnienia lodowców na biegunach, co z kolei prowadzi do podnoszenia poziomu mórz i oceanów – realnego zagrożenia dla obszarów przybrzeżnych i wysp. Zmiany klimatyczne wpływają również na ekosystemy na całym świecie. Niekontrolowane ocieplenie może prowadzić do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie są w stanie się dostosować lub przesunąć w odpowiednie rejony.

globalne ocieplenie

Jak możemy działać?

Ochrona klimatu to wspólne zadanie wszystkich państw i społeczności. Istnieje wiele sposobów na to, by przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z nich są inwestycje w odnawialną energię: rozwój energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej czy geotermalnej) jest kluczowym krokiem w ograniczeniu emisji CO2. Duże korzyści dla klimatu wnosi także promowanie zrównoważonego transportu: wybieranie transportu publicznego, carpoolingu, rowerów i pieszych przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Oprócz tego ważnym punktem jest wspomaganie rolnictwa ekologicznego – działalności, która poprzez bazowanie na naturalnych procesach przede wszystkim wspomaga różnorodność biologiczną, a także skupia się na tym, by w przyjazny środowisku sposób uzyskiwać płody rolne, poprzez osiągnięcie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie stanowi poważne wyzwanie, które wymaga natychmiastowej i skoordynowanej akcji ze strony społeczeństwa i rządów na całym świecie. Działania podejmowane obecnie mają ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń i długoterminowej stabilności naszej planety. Dlatego tak istotne jest, abyśmy wszyscy wzięli na siebie odpowiedzialność i aktywnie przyczyniali się do walki z globalnym problemem.

Odwiedź nas!

Ostatnie artykuły:

Poprzedni artykuł: