Zero Waste

Zero Waste

Zero Waste - o co chodzi?

Dzisiaj powracamy do tematyki oszczędzania wykorzystywanych przez nas surowców i filozofii z tym związanych. International Alliance definiuje Zero Waste jako „ochronę wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.”. Bycie zero waste sprowadza się do wprowadzenia w życie zasady 5R, która jest swojego rodzaju przewodnikiem, który przypomina nam jak powinniśmy postępować, aby ograniczać szkodliwe skutki naszego konsumpcjonizmu.

Zero Waste
Butelka i sztućce wielokrotnego użytku

1.

REFUSE 
Odmawiaj

2.

REDUCE 
Ograniczaj

3.

REUSE 
Wykorzystaj ponownie

4.

RECYCLE 
Poddawaj recyklingowi

5.

ROT 
Kompostuj

Zero Waste

Zasady

Pierwsza zasada – odmawianie, odnosi się do odmawiania sobie kupna produktów niepotrzebnych lub takich, których nie wykorzystamy ponownie. Ograniczanie sprowadza się do przemyślenia naszych potrzeb i odwrócenia się od bezsensownego konsumpcjonizmu. Wykorzystanie ponowne to kwestia, w której możemy popisać się swoją kreatywnością w znajdowaniu nowych zastosowań dla starych rzeczy, oraz stawiania na naprawianie i pożyczanie. Recykling to kwestia podstawowa, chociaż należy pamiętać, że wyrzucanie jest ostatecznością i dobrze jest go unikać, aż do momentu całkowitego wykorzystania produktu, dla którego nie będziemy już w stanie znaleźć innych zastosowań. Kompostowanie to ostatni krok, który pozwala na powrót surowców do natury.

Obieg Zamknięty

Z zero waste łączy się również pojęcie Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Musimy uświadomić sobie, że każdy produkt, który kupujemy niesie za sobą koszt środowiskowy związany z jego wyprodukowaniem, na który składa się nie tylko wykorzystanie surowca, ale także np. wody i energii. GOZ to koncepcja, której głównym celem jest zminimalizowanie zużycia surowców i powstawania odpadów. Polega na zużyciu odpadów powstałych z jednego procesu, jako surowców w kolejnym etapie produkcji.

Zero Waste

Kolejny krok w dobrym kierunku

Mamy nadzieję, że po przybliżeniu Wam tematu Less Waste i Zero Waste zdecydujecie się wykorzystać niektóre sposoby na bardziej ekologiczne życie. Pamiętajmy, aby się nie zniechęcać i pamiętać, że my też mamy wpływ na to jak będzie wyglądała nasza przyszłość na tej planecie.

Zapraszamy Was do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.